Trong một buổi phỏng vấn, CEO của Apple – Steve Jobs đã phát biểu rằng, Apple không phải là người đầu tiên ra mắt một tính năng mới, nhưng họ

Đọc thêm