30 năm trước khi ngôi đền được xây dựng, Athena nằm dưới đống đổ nát, trong gót giầy của kẻ xâm lược – cũng là một trong những nền văn

Đọc thêm