“Tôi muốn nhắn gửi rằng phụ nữ cũng như hoa, đẹp để được chăm sóc và nuôi dưỡng chứ không phải để chiếm hữu. Tôi cũng dựng lên họ với

Đọc thêm