Top 1/10 Body Painting Art | Dương Quốc Định

“Tôi muốn nhắn gửi rằng phụ nữ cũng như hoa, đẹp để được chăm sóc và nuôi dưỡng chứ không phải để chiếm hữu. Tôi cũng dựng lên họ với thế giới đủ cả nước, lửa, đất…”.
Đây là những tác phẩm ảnh vẽ trên cơ thể được yêu thích nhất của Nhiếp ảnh gia Dương Quốc Định – được thống kê qua số lần thêm vào “yêu thích” trên trang Flickr của chính tác giả.

Top 1/10 Body Painting Art | Dương Quốc Định
Top 1/10 Body Painting Art | Dương Quốc Định
Top 2/10 Body Painting Art | Dương Quốc Định
Top 2/10 Body Painting Art | Dương Quốc Định
Top 3/10 Body Painting Art | Dương Quốc Định
Top 3/10 Body Painting Art | Dương Quốc Định
Top 4/10 Body Painting Art | Dương Quốc Định
Top 4/10 Body Painting Art | Dương Quốc Định
Kiếp hoa - Top 5/10 Body Painting Art | Dương Quốc Định
Kiếp hoa – Top 5/10 Body Painting Art | Dương Quốc Định
Top 6/10 Body Painting Art | Dương Quốc Định
Top 6/10 Body Painting Art | Dương Quốc Định
Top 7/10 Body Painting Art | Dương Quốc Định
Top 7/10 Body Painting Art | Dương Quốc Định
Kiếp hoa - Top 8/10 Body Painting Art | Dương Quốc Định
Kiếp hoa – Top 8/10 Body Painting Art | Dương Quốc Định
Top 9/10 Body Painting Art | Dương Quốc Định
Top 9/10 Body Painting Art | Dương Quốc Định
Top 10/10 Body Painting Art | Dương Quốc Định
Top 10/10 Body Painting Art | Dương Quốc Định

— Ảnh Dương Quốc Định