Đến một lúc nào đó, mọi giông tố mịt mù không còn che nổi sự bừng sáng của con tim và mọi khổ đau buồn tủi không đánh gục được

Đọc thêm