Những vụ xảy ra ở Dương Nội, Đồng Tâm, Tiên Lãng, Văn Giang, Trịnh Nguyễn, Quan Thượng,… cho thấy mâu thuẫn khốc liệt liên quan đến đất đai đang tồn

Đọc thêm