Một hôm thấy nắng vàng ngoài hiên Nắng như là năm cũ Một hôm thấy nắng vàng vừa lên Vui – buồn không biết nữa Chỉ là nắng vàng thôi

Đọc thêm