… Dẫu chúng mình không thể đến với nhau, Em vẫn sẽ nguyện cầu cho anh hạnh phúc. Lời hứa ngày nào sẽ trở thành hiện thực, Hai đứa về

Đọc thêm