Ảnh: Nils | nh-art.tumblr.com.

… Dẫu chúng mình không thể đến với nhau,
Em vẫn sẽ nguyện cầu cho anh hạnh phúc.
Lời hứa ngày nào sẽ trở thành hiện thực,
Hai đứa về sau rồi sẽ được yên bình.

Nếu có ai hỏi về chuyện của chúng mình,
Em sẽ nói đó là mối tình rất đẹp,
Đẹp đến nỗi hai người thôi bước tiếp
Để những mộng mơ hẹn lại kiếp sau này …

Cảm ơn một người từng đã nắm chặt tay