Tháng tư về, nghe câu hát bình yên. Câu hát từ những vần thơ của một trái tim yêu Hà Nội. Em lại trở về Hà Nội tháng tư. Cơn

Đọc thêm