Có những buổi sáng như thế này, người ta tỉnh dậy giữa nỗi bâng khuâng khi kết thúc một giấc mơ dài, ngước mắt nhìn ra cửa sổ và nhớ

Đọc thêm