Ảnh: The-Forget-Me-Not-Diary.tumblr.com.

Có những buổi sáng như thế này, người ta tỉnh dậy giữa nỗi bâng khuâng khi kết thúc một giấc mơ dài, ngước mắt nhìn ra cửa sổ và nhớ về những thứ hoài niệm mang danh “tuổi trẻ”.

Có những buổi sáng như thế này, người ta sẽ nhớ, nhớ rất nhiều về những con người đi qua đời ta, và nhớ rất nhiều về những gì trong đời ta đã đi qua.

— Nguồn lamnhat.tumblr.com.