UP là một bộ phim hoạt hình của Pixar có hai tuyến nội dung (gần như) song song. Thứ nhất là câu chuyện tình yêu của Carl và Ellie. Thứ

Đọc thêm