Đã có vô vàn ảnh chụp về cuộc chiến, nhưng ảnh này mình mới được thấy lần đầu. Tác giả ảnh là phóng viên chiến trường Larry Burrows, được đăng

Đọc thêm