Chúng mình một ngày rồi sẽ phải lớn lên. Có những cái tên buộc phải thành xa lạ. Dù rằng ngày xưa sao mà gần gũi quá. Đổi cả ngân

Đọc thêm