Ảnh: The-Forget-Me-Not-Diary.tumblr.com.

Chúng mình một ngày rồi sẽ phải lớn lên.

Có những cái tên buộc phải thành xa lạ.

Dù rằng ngày xưa sao mà gần gũi quá.

Đổi cả ngân hà vẫn cứ muốn giữ nhau.

— Thơ sưu tầm.