Tét mông nên bắt đầu từ đâu? Đánh đòn nên được áp dụng ở vùng mông và đùi nơi có nhiều cơ và mỡ. Việc này để tránh làm tổn

Đọc thêm