Bố tôi vẫn nói: Khi nhìn theo bóng một người mà con không thể quên được, con sẽ thấy “nỗi nhớ” của mình. — Trích Vừa nhắm mắt vừa mở

Đọc thêm