Ảnh: Nils | nh-art.tumblr.com.

Bố tôi vẫn nói:

Khi nhìn theo bóng một người mà con không thể quên được, con sẽ thấy “nỗi nhớ” của mình.

— Trích Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ.