nhà

Ảnh sưu tầm.

“Tôi đã từng hỏi anh ấy, tại sao những con chim di cư phải khổ cực vậy. Bay đi bay về. Sao nó không ở luôn ở vùng ấm áp

Đọc thêm