Ảnh sưu tầm.

“Tôi đã từng hỏi anh ấy, tại sao những con chim di cư phải khổ cực vậy. Bay đi bay về. Sao nó không ở luôn ở vùng ấm áp ấy.

Vũ chỉ cười, mắt không rời khỏi trò chơi trên điện thoại.

– Vì chỗ ấy không phải là nhà. Chỉ là nơi tạm trú thôi. Mỗi người trong tim luôn cần có một chỗ ấm áp. Để yên ổn suốt đời.”

— Sưu tầm.