Tác giả Peter Bregman của trang Havard Business Review có bài viết để khuyến khích mọi người cố gắng giảm thiểu “đa nhiệm” trong hoạt động hàng ngày. Đa nhiệm, hiểu theo thuật ngữ

Đọc thêm