Không phải nền văn hóa nào, dân tộc nào trên thế giới cũng biết hôn môi, người Việt cổ cũng vậy. Trong quá trình nghiên cứu về lịch sử gia

Đọc thêm