Khi đi du lịch, nên tránh lỗi phát âm sai tên địa phương bạn đang ở để dễ dàng kết thân với dân bản xứ. Bộ hình ảnh bên dưới,

Đọc thêm