Khi đi du lịch, nên tránh lỗi phát âm sai tên địa phương bạn đang ở để dễ dàng kết thân với dân bản xứ. Bộ hình ảnh bên dưới, Thrillophilia sẽ giúp bạn tránh một số lỗi sai với một số địa danh phổ biến.

Hầu hết tên riêng đều khó phát âm, nhất là khi cố gắng chuyển tải từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. Hầu hết chúng ta sẽ chẳng bao giờ phát âm được những địa danh như “Beijing” (hay ngay cả “Paris”) chính xác như từ nguyên mẫu, nhưng cũng thật tốt để rèn luyện. Người bản xứ sẽ đánh giá cao công sức của bạn đã bỏ ra để tìm tòi và rèn luyện cách phát âm như họ.

Bangkok, Thailand

Melbourne, Australia

Reykjavik, Iceland

Dubai, UAE

Beijing, China

Budapest, Hungary

Phuket, Thailand

Brisbane, Australia

Colombia

Yosemite Park, USA

Iraq

Montreal, Canada

Qatar

The River Thames, UK

Versailles, France

Worcester, UK

Via Dolorosa, Jerusalem

Helena, USA

Kissimmee, USA

Lafayette, USA

La Jolla, USA

Niger

Pakistan

Worcestershire, UK

— Nguồn: thrillophilia.com, demilked.