Em lười như mái ngói Buồn mặc rêu xanh đầy Anh trượt chân mấy bận Nằm dài đau ngất ngây… — Trích thơ Phạm Gia Hiển.

Đọc thêm