Ảnh: Nils | nh-art.tumblr.com.

Em lười như mái ngói
Buồn mặc rêu xanh đầy
Anh trượt chân mấy bận
Nằm dài đau ngất ngây…

— Trích thơ Phạm Gia Hiển.