Nếu mai quên tất cả Ta sẽ chừa người ra Như bão đêm chừa lại Thật mong manh cánh hoa…

Đọc thêm