“Bạn biết vì sao com-pa có thể vẽ vòng tròn không? Bởi vì chân của nó xê dịch, nhưng tâm bất biến. Còn bạn, vì sao bạn không thể vẹn

Đọc thêm