Với ba yếu tố này bạn đánh giá độ quan trọng không hoàn toàn bằng cảm xúc, không hoàn toàn bằng lý trí mà bằng một chân lý: Món đồ, mối quan hệ, hay hành động đó bạn giữ lại, có nâng tầm giá trị cuộc sống của bạn hay không?

Đọc thêm