trắng đen

Bước thời gian - Thái Phiên

Bộ ảnh “Bước thời gian” gồm 15 ảnh của NSNA Thái Phiên đã mang đến cho tác giả tước hiệu danh giá E.VAPA/G – Gold Excellence Artist of Vietnam Association of Photographic Artist. (Tạm

Đọc thêm