— Tác phẩm Ký ức của Nguyễn Dzũng Ảrt.

Định nghĩa một bức ảnh nude thế nào là đẹp không dễ. Tôi thì cứ “vừa mắt ta ra mắt người”. Tôi hơi sợ cái từ “nghệ thuật” đặc biệt khi nói về ảnh nude. Chả có ranh giới nào mà anh cho rằng nó xấu nó rẻ tiền, chả có tiêu chuẩn nào để anh  nâng tầm nó lên nghệ thuật. Ảnh đẹp hay không do văn hóa, do gu thẩm mỹ người chụp, thích hay không cũng là văn hóa người xem.

Tác phẩm của Nguyễn Dzũng Art

Tác phẩm của Nguyễn Dzũng Art