Tumpak Sewu, còn được biết đến với tên Coban Sewu, là một thác nước nhiều tầng nằm giữa quận Pronojiwo, Lumajang Regency, và quận Ampelgading, Malang Regency, thuộc phía đông

Đọc thêm