Thác Tumpak Sewu, Indonesia. Ảnh Ali Olfat.

Tumpak Sewu, còn được biết đến với tên Coban Sewu, là một thác nước nhiều tầng nằm giữa quận Pronojiwo, Lumajang Regency, và quận Ampelgading, Malang Regency, thuộc phía đông Java, Indonesia. Thác nước nằm dưới bóng ngọn núi lửa đang hoạt động Serumu cao nhất Java. Sông Glidih cung cấp nước chính cho thác. Cái tên Tumpak Sewu có ý nghĩa là “hàng ngàn dòng thác” trong ngôn ngữ Java, có thể hình thành do có rất nhiều dòng thác đổ xuống xung quanh một khu vực bán nguyệt.

Tumpak Sewu thường có nhiều du khách, đặc biệt vào cuối tuần. Cơ sở hạ tầng được xây dựng xung quanh và bên trong một hẻm sông để dễ tiến vào khu vực thác, tuy vậy vẫn cần di chuyển mất khoảng một giờ cho đi và về.

— Ảnh Ali Olfat. Thông tin Wikipedia.