Hãy quan sát đàn kiến tha mồi! Bạn sẽ thấy một điều rất thú vị. Không phải cả đàn kiến đều đồng lòng kéo mồi về một hướng. Số đông

Đọc thêm