Hãy quan sát đàn kiến tha mồi! Bạn sẽ thấy một điều rất thú vị.

Không phải cả đàn kiến đều đồng lòng kéo mồi về một hướng.

Số đông kéo về hướng tổ, số còn lại lôi kéo lung tung, đủ bốn phương tám hướng!

Nhưng đó lại là cách tốt nhất để đàn kiến tha được mồi về tổ.

Thực tế, chặng đường mà đàn kiến đi qua không phải lúc nào cũng bằng phẳng.

Để tha được một chiếc kẹo trên bàn về tổ, chúng không chỉ phải tha mồi theo chiều ngang của mặt bàn, mà còn phải tha mồi theo chiều thẳng đứng của chân bàn. Nếu tất cả đều kéo về một phía, chiếc kẹo sẽ rơi xuống đất và đè chết đàn kiến.

Loài kiến cũng đủ thông minh để cho phép nhau tiếp cận vấn đề từ nhiều phía.

Còn chúng ta, những con người, sao lại ép nhau vào cái nhìn một chiều?

— Hoàng Minh Châu. Ảnh http://The-Forget-Me-Not-Diary.tumblr.com