Làm sao người biết được Ta cần người thế nào Thương như là lá cỏ Yêu như là vết dao… — Thơ sưu tầm.

Đọc thêm