Ngày: Tháng Mười Một 21, 2016

Ảnh sưu tầm.

“Tôi đã từng hỏi anh ấy, tại sao những con chim di cư phải khổ cực vậy. Bay đi bay về. Sao nó không ở luôn ở vùng ấm áp

Đọc thêm