Ta về cánh đồng mùa đông Những gốc rạ rạc khô vì gió Ngày xưa, ta theo mẹ ra đồng Nhổ từng gốc rạ Bật tung hoàng hôn, rơm rớm

Đọc thêm