Ảnh sưu tầm.

Ta về cánh đồng mùa đông
Những gốc rạ rạc khô vì gió
Ngày xưa, ta theo mẹ ra đồng
Nhổ từng gốc rạ
Bật tung hoàng hôn, rơm rớm sương mờ

Ta về với vạt sông quê
Cha kéo vó vớt bóng người lam lũ
Mẹ sàng đãi thời gian, bòn nhặt từng con cua cái cá
Buộc mảnh đò gầy dưới bến ca dao

Ta về góc vườn chim bói quả lao xao
Cụm xương rồng nở hoa từ gai góc
Hạnh phúc,
Nhân tình,
Về bên sông nơi tình đầu đi qua
Nghe sóng tụng những lời kinh đưa tiễn

Ta về phía cây cầu dải yếm
Cởi câu ca trả lại cho người.