Năm: 2017

Ảnh : The Forget-Me-Not-Dairy.tumblr.com.

Sau tuổi 40, tôi đã hiểu được rằng, cuộc sống sẽ chẳng vì ai, sẽ chẳng vì những lời oán trách mà đi theo một quỹ đạo khác. Cuộc đời

Đọc thêm