Đừng hối tiếc vì những ngày còn trẻ Đã yêu thương rất tha thiết một người Dù không thể cùng nhau đi đến cuối Nhưng đã từng rất hạnh phúc

Đọc thêm