Tháng: Tháng Mười 2017

Bỉ ngạn hoa. Ảnh sưu tầm.

Năm tháng như mộng, phân không rõ chân thật cùng hư giả, chính như ngươi trong mộng có người khác, mà người khác trong thế giới, có lẽ cũng có

Đọc thêm
Ảnh sưu tầm.

Có nhiều khi, xuất phát điểm của một người đã quy định rồi điểm tới hạn. Muốn vượt qua là phải trả giá thật nhiều. — Ngã dục phong thiên

Đọc thêm