Ngày: Tháng Sáu 6, 2018

Ảnh: mhplanet.tumblr.com.

Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc của tôi ư? Tôi chưa biết và muôn đời không biết Hạnh phúc có thể là khi nỗi nhớ trong lòng da diết Chợt

Đọc thêm