Năm: 2018

“Bạn biết vì sao com-pa có thể vẽ vòng tròn không? Bởi vì chân của nó xê dịch, nhưng tâm bất biến. Còn bạn, vì sao bạn không thể vẹn

Đọc thêm

“Có đôi khi, thứ bạn buông, không phải đột nhiên muốn buông bỏ, mà là thấy hạn định đã đến rồi, đã đủ rồi, trọn vẹn rồi và cũng biết

Đọc thêm