Những người dốc hết tâm tư để mưu tính, kết cục cho bản thân kỳ thực lại sớm bị vận mệnh sắp đặt. Chẳng thà làm một người nhạt nhẽo,

Đọc thêm