Ảnh: The-Forget-Me-Not-Diary.tumblr.com.

Những người dốc hết tâm tư để mưu tính, kết cục cho bản thân kỳ thực lại sớm bị vận mệnh sắp đặt. Chẳng thà làm một người nhạt nhẽo, dù cho thế sự bãi bể hóa nương dâu, ta vẫn ung dung, chẳng buồn đau tiếc nuối.

— Nguồn nam-phong.tumblr.com.