Ngày: Tháng Mười Hai 25, 2018

“Có đôi khi, thứ bạn buông, không phải đột nhiên muốn buông bỏ, mà là thấy hạn định đã đến rồi, đã đủ rồi, trọn vẹn rồi và cũng biết

Đọc thêm