thay đổi

Ảnh: icardamome.tumblr.com.

Đã có bao giờ bạn tự hỏi tại sao có những người vượt qua “giông bão” một cách nhẹ nhàng nhưng mình thì không? Họ có bí quyết gì? Tất

Đọc thêm
Ảnh: Michael Bollino.

Khi con chim còn sống, nó ăn kiến. Khi chim chết, kiến ăn nó. Thời gian và hoàn cảnh có thể thay đổi bất cứ lúc nào, vì vậy, đừng

Đọc thêm
Ảnh Japanese Anemone by Mandy Disher.

Yêu quá nhiều có mắc tội không anh? Tội quên mất bản thân, tội bắt mình phải nhớ Tội ngốc nghếch dại khờ, tội bắt tim lo sợ Tội thương

Đọc thêm