Ảnh: The-Forget-Me-Not-Diary.tumblr.com.

Có những người như xe bus: họ đến chậm bạn phải chờ, bạn đến chậm họ đi luôn